Stipendiater 2019
 
Nya stipendiater 11 mars 2019. Nedre raden från vänster: Felix Tellander, Therese de Neergaard, Danielius Korsakas, Frans Westerlund, Joakim Svensson, Linn Englund Holm, Jonatan Persson. Övre raden från vänster: Elisabeth Leyser, Theodor Uggla, Zaza Gagua, Kristina Winiarski, Amalie Stalheim. 
Advokat, styrelsens sekreterare
Styrelsesuppleant
Nordisk VD för Starcom sedan 2001.
Styrelseordförande Mattias Klum Terra Grande AB.
Anders Wall-stipendiat inom Ung Företagsamhet 1987.
Keramiker
Styrelseledamot i Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Svenskt Tenn AB,  Ljungskogens Strandbad AB.
VD Beijerinvest AB
Tidigare VD Bisnode AB, VD Enea AB, VD Framfab AB, VD Netsolutions AB.
Styrelseledamot i Beijer-Alma AB, Crafoordska stiftelsen, Kjell och Märta Beijers stiftelse, m.fl.
Grundare och styrelseledamot i Sturebadet AB, Sturebadet Holding AB, Kerstin Florian Inc.
Vice VD Pershyttan Skog AB, ordförande Företagarna i Heby kommun, vice ordförande Företagarna i Uppsala län.
Styrelseledamot Lokala Partiet i Heby kommun. Kommunfullmäktigeledamot i Heby kommun.
VD Geveles AB
Styrelseledamot i Pöyry Plc, Norvestia Abp, Oy Forcit Ab, eQ Oyj, Stiftelsen Paavo Nurmi m.fl.
Friherre, ambassadör
F.d. statssekreterare
Styrelseordförande i Blekhems Egendom AB, Kungl. Patriotiska Sällskapet m.fl.
Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin och Gustaf Adolfs-akademien.
Stiftelsernas grundare och ordförande
Luxemburgs generalkonsul
Med. hedersdoktor Karolinska Institutet.
Ek. hedersdoktor Svenska Handelshögskolan Helsingfors.
Hedersledamot Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Gustaf Adolfs-akademien.
Styrelseordförande i Beijer Alma AB, Beijerinvest AB, Svenskt Tenn AB, Kjell och Märta Beijers Stiftelse m.fl.