Vid sitt möte den 17 december 2018 antog Wallumnis styrgrupp följande värdegrund för Wallumni-nätverket. 

Information till dig som är ny som fadder i Wallumni

Vad är en fadder?

En fadder ser vi som någon som stöttar, välkomnar och lotsar in nya stipendiater i Wallumnis gemenskap.

Helpful information for Wallumni mentors

What is a Wallumni mentor?

A Wallumni mentor is someone who supports, welcomes and guides new Anders Wall scholars into the Wallumni network.

  • 1
  • 2