Helpful information for Wallumni mentors

What is a Wallumni mentor?

A Wallumni mentor is someone who supports, welcomes and guides new Anders Wall scholars into the Wallumni network.

Vad är Wallumni och vad står det för? Här kan du läsa om nätverket Wallumnis vision, mission och värdegrund. 

  • 1
  • 2