The Wallumni Steering Committee 2019/2020

The Steering Committee consists of the following ­representatives:

Läs mer

Wallumnis värdegrund

Vid sitt möte den 17 december 2018 antog Wallumnis styrgrupp följande värdegrund för Wallumni-nätverket. 

Läs mer

The Wallumni Steering Committee 2018/2019

The Steering Committee consists of the following ­representatives:

Läs mer

Lilla fadder-guiden

Information till dig som är ny som fadder i Wallumni

Vad är en fadder?

En fadder ser vi som någon som stöttar, välkomnar och lotsar in nya stipendiater i Wallumnis gemenskap.

Läs mer

The Mentor's Guide

Helpful information for Wallumni mentors

What is a Wallumni mentor?

A Wallumni mentor is someone who supports, welcomes and guides new Anders Wall scholars into the Wallumni network.

Läs mer

Vad är Wallumni?

Vad är Wallumni och vad står det för? Här kan du läsa om nätverket Wallumnis vision, mission och värdegrund. 

Läs mer