a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Personer vars efternamn börjar med C

Hugo Carlén

2004
Västra Götaland
Industri & hantverk
Kompetensområden: , Elektronikkonstruktion, Kullager, Industriell marknadsföring, Styrelsearbete i små aktiebolag, Produktlansering

Mikael Carlstein

1992
Dalarna
Övrigt
Kompetensområden: , forskning och projektledning, fisk, vatten, limnologi, vattenvård & landsbygdsutveckling

Maria Cedersmyg

1995
Jönköping
Jord- & skogsbruk
Kompetensområden: , Veterinärmedicin, Hundar, Jakt, Vilt