a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Personer vars efternamn börjar med G

Lisa Gebauer

2017
Skåne
Medicin & hälsa

Ylva Gruen

2018
Jämtland
Konst & musik
Kompetensområden: , Opera, Mezzosopran, Nutida konstmusik, Konsert