a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Årets Uppsalastudent

 

Rebecca Andersson

2009
Stockholm
Medicin & hälsa
Kompetensområden: , Psykologi

Johan Bengtsson

2011
Uppsala
Medicin & hälsa
Kompetensområden: , filmproduktion, läkare, språkvetare, tidsresor

Niklas Berntorp

2008
Stockholm
Juridik
Kompetensområden: , Affärsjuridik, Tvistlösning, Styrelsearbete, Ekonomi, Juridik

Vanja Eriksson

2014
Uppsala
Juridik
Kompetensområden: , Tvistelösning, Fastighetsrätt, Ledarskap, Förhandling, Journalistik, Marknadsföring, Mentorskap

Sandra Friberg

2000
Uppsala
Juridik
Kompetensområden: , Civilrätt, ssk. skadeståndsrätt, straffrätt, sanktionsrätt

Pär Höglund

2005
Stockholm
Medicin & hälsa
Kompetensområden: , Medicin, Forskning

Johan Gärdebo

2012
Uppsala
Utbildning & forskning
Kompetensområden: , Miljöhistoria, Projektledning, Mentorskapsprogram, Musik

Lisa Landerhjelm

2004
Uppsala
Utbildning & forskning

Hoa Ly

2010
Stockholm
Medicin & hälsa
Kompetensområden: , Psykologi, Teknik, Forskning, Musik

Martin Svensson

2006
Uppsala
Medicin & hälsa
Kompetensområden: , Läkemedel, Rekrytering, Affärsutveckling, Entreprenöriell, Apotekare