Dennis Alp

2016, Stockholm

Unga forskare

Aktuellt uppdrag/arbete

Doktorand inom astrofysik vid KTH

Bransch

Utbildning & forskning

Kompetensområden

Astrofysik