Rebecca Andersson

2009, Stockholm

Årets Uppsalastudent

Aktuellt uppdrag/arbete

Sedan 2013 anställd som leg psykolog vid Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling, Karolinska Universitetssjukhuset. Multiprofessionellt team som bedriver klinisk verksamhet, utbildning och forskning. 

Bransch

Medicin & hälsa

Kompetensområden

Psykologi