David Pettersson

2011, Stockholm

Katedralskolan Uppsala

Aktuellt uppdrag/arbete

Studerar programmet Civilingenjör och Lärare på KTH, inriktning Matematik och Kemi

Bransch

Utbildning & forskning

Kompetensområden

Kemiteknik
 För tillfället söker jag ett arbete som skulle kunna kopplas till min utbildning som civilingenjör inom Kemi.