Anton Eriksson

2007, Stockholm

Confidencen

Aktuellt uppdrag/arbete

Jobbar just nu på Malmö Opera som sångsolist

Bransch

Konst & musik

Kompetensområden

Opera, konsert, sångsolist, baryton,
 Har jobbat som sångsolist på Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Folkoperan, Wermland Opera, Drottningholmsteatern och jobbar idag på Malmö Opera.