Sandra Friberg

2000, Uppsala

Årets Uppsalastudent

Aktuellt uppdrag/arbete

Docent i civilrätt vid Uppsala universitet. Forskar och undervisar i skadeståndsrätt och straffrätt.

Bransch

Juridik

Kompetensområden

Civilrätt, ssk. skadeståndsrätt, straffrätt, sanktionsrätt