Johan Hartman

2006, Stockholm

Unga forskare

Aktuellt uppdrag/arbete

Docent/Forskargruppsledare, Cancer Centrum Karolinska, Karolinska Institutet
Specialistläkare, Klinisk Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Bransch

Medicin & hälsa

Kompetensområden

Bröstcancer, Translationell cancerforskning, Patologi, Ledarskap
Min forskning fokuserar på bröstcancer och att utveckla diagnostik för att tidigt identifera optimal behandling för varje enskild patient, sk individanpassad terapi. I min forskargrupp finns projekt som går hela vägen från provrör till patient.