Lars Henningsohn

1985, Stockholm

Unga forskare

Aktuellt uppdrag/arbete

Överläkare, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Universitetslektor, Inst f klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet
Docent i urologi, Karolinska Institutet
Ordförande, Svensk Urologisk Förening

Bransch

Medicin & hälsa

Kompetensområden

Läkare, Forskare, Universitetslärare