Cari Hildebrand

Ej stipendiat, Uppsala

Övrigt

Aktuellt uppdrag/arbete

Eget företag inom kommunikation och marknadsföring. Pressansvarig för Anders Walls stiftelse. Sekreterare och informationsansvarig för Giresta kyrkas musikstiftelse och Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse. Producerar Karlfeldtsamfundets medlemstidning.

Bransch

Media & marknadsföring

Kompetensområden

PR & kommunikation, Copywriting, Formgivning

Engagerad körsångare (alt) som även rycker in som dirigent. Översätter musiktexter från engelska, franska, italienska, spanska, tyska och ryska. Även översättning av skönlitteratur från engelska.

Design och underhåll av hemsidor. Layout av trycksaker. Talskrivare.