Pär Höglund

2005, Stockholm

Årets Uppsalastudent

Aktuellt uppdrag/arbete

Physician and postdoctoral fellow Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping, Sweden. Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Bransch

Medicin & hälsa

Kompetensområden

Medicin, Forskning