Anosheh Jabal Ameli

2012, Uppsala

Katedralskolan Uppsala

Aktuellt uppdrag/arbete

Jobbar som verksamhetsutvecklare för Liberala Ungdomsförbundet.

Bransch

Övrigt