Asker Jarlöv

2015, Uppsala

Katedralskolan Uppsala

Aktuellt uppdrag/arbete

Student, studerar kemiteknik vid Uppsala Universitet sedan hösten 2015.

Bransch

Övrigt