Johan Gärdebo

2012, Uppsala

Årets Uppsalastudent

Aktuellt uppdrag/arbete

Masterstudent i miljöhistoria, forskare vid Mind and Nature, Uppsala universitet. Medgrundare av Humanistiskt initiativ och Humanioradagarna, Uppsala Universitet. Redaktör och samordnare för studentmedverkan vid Uppsala univeristet. Grundare av Skansen. Sångare och utbildare i mentorskap.

Bransch

Utbildning & forskning

Kompetensområden

Miljöhistoria, Projektledning, Mentorskapsprogram, Musik