Gustav Johansson

2011, Västra Götaland

Unga forskare

Aktuellt uppdrag/arbete

AstraZeneca Graduate Program

Bransch

Utbildning & forskning

Kompetensområden

Läkemedelsutveckling , Immateriella rättigheter, Molekylärbiologi, Open Innovation