Hoa Ly

2010, Stockholm

Årets Uppsalastudent

Aktuellt uppdrag/arbete

Grundare och VD av Hoa's Tool Shop AB. Grundare av Psykologifabriken AB. Forskar inom klinisk psykologi vid Linköpings universtiet. Grundare av Dicore. DJ och föreläsare.

Bransch

Medicin & hälsa

Kompetensområden

Psykologi, Teknik, Forskning, Musik