Ellen Nisbeth

2014, Utomlands

Giresta

Aktuellt uppdrag/arbete

Violasolist och kammarmusiker.

Bransch

Konst & musik

Kompetensområden

Musik. Solist, kammarmusik, viola