Åsa Thyllman

2012, Stockholm

Confidencen

Aktuellt uppdrag/arbete

Våren 2013 Gerhilde i Valkyrian på Kungliga operan, Stockholm

Dec 2013 Helmwige i Valkyrian i Berwaldhallen, Stockholm

2015 Flora i La Traviata på Folkoperan, Stockholm

2016 Förklädd Gud med Dalasinfoniettan

2017 Vakterska och Släpbärerska i Elektra, GöteborgsOperan

2017 Mats farmor i Kronbruden av Rangström, Göteborgsoperan

Kommande: Turandot på Folkoperan, Stockholm

Bransch

Konst & musik

Kompetensområden

Opera, solist, Sopran