Dan Widegren

1990, Gotland

Landsbygdsutveckling

Aktuellt uppdrag/arbete

Vd Widegrens Gård AB

Bransch

Jord- & skogsbruk