Johan Nordenfalk

Friherre, ambassadör
F.d. statssekreterare
Styrelseordförande i Blekhems Egendom AB, Kungl. Patriotiska Sällskapet m.fl.
Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin och Gustaf Adolfs-akademien.

INTEGRITETSPOLICY: 
Sedan 25 maj 2018 gäller ny EU-lagstiftning (GDPR) om hantering av personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy på www.wallstiftelsen.se/integritetspolicy


© 2020 Anders Walls Stiftelse