Skip to main content

Förändringar i Wallumnis styrgrupp

03 juni 2020
På Gång

Som ni kunde läsa av informationsbrevet som skickades till er tidigare från Anders Walls Stiftelse kommer en stor del av stiftelsens fokus riktas mot Wallumni. På stiftelsens senaste styrelsesammanträde den14 maj beslutades det att styrgruppen framöver kommer att vara mer flexibelt utformad.

Saknas intresse inom en stipendiekategori kan man besluta att inte ha en representant från den kategorin, medan en annan kategori kan ha flera. Gamla styrgruppsmedlemmar kan komma tillbaka och man kan väljas om alternativt hoppa av vid behov. Det viktigaste är att hitta styrgruppsmedlemmar som vill och har möjlighet att aktivt engagera sig i nätverkets framtid.

För att skapa mer dynamiska styrgruppsmöten kommer de anordnas under lite trevligare former som vi gjorde en gång i höstas: t.ex. middag och kanske någon aktivitet. Vi hoppas att vi skall kunna ha nästa styrgruppsmöte i september, då vi också kommer att välja ny ordförande i styrgruppen. 

Som avgående ordförande och styrgruppsmedlem är jag glad att det finns många chanser att fortsätta bidra till Wallumnis nätverk! Vi ser ljust på framtiden och tycker att det är roligt att just ni är med och utvecklar Wallumni till något ännu bättre. 

Tack!

Elin Christensson