Amanda Jabin Fågelskiöld

2005, Gävleborg

Unga forskare

Aktuellt uppdrag/arbete

Disputerad i medicin 2011 vid Karolinska Institutet. Min forskning handlade om de bakomliggande molekylära mekanismerna vid typ 2-diabetes och det var för denna forskning jag fick mitt Anders Wall-stipendium.
 
Idag arbetar jag som familjeläkare på Falck Hälsopartner AB i Sandviken (http://www.falckhalsopartner.se/), Falcks första hälsocentral i Sverige. Jag har startat ett bemanningsföretag där vi arbetar med långvariga uppdrag för läkare och sjuksköterskor i stora delar av Sverige (www.lakarakademien.se). Jag har även en privat klinik där jag utför estetiska, medicinska behandlingar (www.kungsgardenslakarmottagning.se).

Bransch

Medicin & hälsa

Kompetensområden

Medicin

INTEGRITETSPOLICY: 
Sedan 25 maj 2018 gäller ny EU-lagstiftning (GDPR) om hantering av personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy på www.wallstiftelsen.se/integritetspolicy


© 2020 Anders Walls Stiftelse