Axel Ahlsén

2008, Uppsala

Katedralskolan Uppsala

Aktuellt uppdrag/arbete

 Driver företaget AA Fotosyntes.

Bransch

Konst & musik

Kompetensområden

Fysik