Hans Bergsten

1992, Halland

Landsbygdsutveckling

Aktuellt uppdrag/arbete

Utvecklingsledare, näringsliv/innovation. Region Halland.

Bransch

Övrigt

Kompetensområden

Livsmedel