Olof Boson

2018, Kalmar

Landsbygdsutveckling

Aktuellt uppdrag/arbete

Äger och driver Stranda Kyckling norr om Mönsterås där vi föder upp kycklingar och nöt. 
Styrelseordf och ägare i Mönsterås Biogas AB
VD Mönsterås Växtodling AB
Styrelseledamot Häradssparbanken, Mönsterås

Bransch

Jord- & skogsbruk

Kompetensområden

Agronom, International business development