Mikael Carlstein

1992, Dalarna

Landsbygdsutveckling

Aktuellt uppdrag/arbete

VD Dalanatur AB
 

Bransch

Övrigt

Kompetensområden

forskning och projektledning, fisk, vatten, limnologi, vattenvård & landsbygdsutveckling