Simon Forsberg

2012, Uppsala

Unga forskare

Aktuellt uppdrag/arbete

Doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet

Bransch

Utbildning & forskning

Kompetensområden

Biologi, Medicin, Programmering, Statistik, Musik