Ylva Gruen

2018, Jämtland

Confidencen

Aktuellt uppdrag/arbete

 

Bransch

Konst & musik

Kompetensområden

Opera, Mezzosopran, Nutida konstmusik, Konsert