Eric Westerberg

2014, Västerbotten

Landsbygdsutveckling

Aktuellt uppdrag/arbete

Projektledare konstruktionsavdelningen Bioendev AB

Bransch

Industri & hantverk

Kompetensområden

Maskinkonstruktion