Skip to main content
Här är årets nya wallumner!

Övre raden från vänster: Odessa Bäckfors Handelshögskolan, Emil Falk Ung Företagsamhet, Henrik Helenius Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Lisa Lokteva Unga Forskare, Oliver Lundberg Landsbygdsutveckling.
Nedre raden från vänster: Vilhelm Moqvist Giresta musik, Anna Luize Rezevska Svenska Handelshögskolan i Riga, Benjamin Verbeek Årets Uppsalastudent (2022), Rebecka Wallroth Confidencen, Johanna Wallroth Giresta musik.