Skip to main content

OBS! Årets stipendieutdelning inställd

02 mars 2020
På Gång

Stipendieutdelningen inställd

Kära wallumner, årets stipendieutdelning den 10 mars i Anders Walls Stiftelse är inställd!

Den årliga utdelningen av Anders Walls stipendier är en glädjens dag som många brukar se fram mot – en dag rik på vacker musik, unga begåvningar och trivsam samvaro. Men i ljuset av det raskt försämrade läget vad gäller coronavirusets spridning och antalet nya fall har Styrelsen för Anders Walls Stiftelse idag beslutat att inställa årets stipendieutdelning. Detta var inget lätt beslut att fatta, men det görs med hänsyn till Er alla: nya stipendiater, wallumner och alla andra inbjudna gäster.

Detta beslut innebär också att wallumnernas särskilda program inställs, dvs på kvällen den 9 mars, på förmiddagen den 10 mars samt på kvällen efter stipendieutdelningen. Vi hoppas kunna hälsa årets stipendiater – de nya wallumnerna – välkomna vid en särskild sammankomst senare i vår. Vi räknar med Er fulla förståelse för detta beslut – vilket som sagts har fattats med hänsyn till Er alla.

Anders Wall