Skip to main content

Organisationsförändringar till följd av corona-pandemin

25 Maj 2020
På Gång

Information från Anders Wall angående förändringar i stiftelsernas organisation:

Kära wallumner! Jag vill informera er om vissa förändringar som gjorts inom Anders Walls stiftelse med anledning av allt som händer i vår omvärld till följd av corona-pandemin. Vi har känt oss manade att vidta vissa åtgärder vad gäller såväl stiftelsens organisation som dess anslagsverksamhet. Stiftelsen har därför i samråd med Svante Lindqvist beslutat att befattningen som stiftelsedirektör ska upphöra. Svante arbetade fram till den sista april och nu övertas det operativa ansvaret för Anders Walls stiftelse av Niclas Dellham, som de flesta av er känner som wallumn och tidigare Wallumni-representant i stiftelsens styrelse. Vår syster stiftelse Beijerstiftelsen kommer att ledas av Jan Björkman, som återinträder i den tjänst han lämnade för två år sedan. Jan är sedan många år väl förtrogen med Beijerstiftelsens verksamhet. Jag vill betona att våra stiftelser vilar på en solid finansiell grund, men då det i dagsläget är svårt att förutse hur länge corona-pandemin kommer att påverka oss väljer vi tills vidare att vara återhållsamma. Samtidigt ser vi framåt och planerar aktiviteter för nästa år, då stiftelsen firar sitt 40-årsjubileum. 

Anders Wall