Skip to main content

Gebauer, Lisa

2017
Skåne
Aktuellt uppdrag/arbete
Lisa studerar på läkarprogrammet på Lunds Universitet.
Bransch
Medicin & hälsa
Övrig Information
 Lisa Gebauer har vid sidan om sina framgångsrika studier på Naturvetenskapsprogrammet varit initiativtagare och drivande i bildandet av föreningen ”Vänskap utan gränser” (VUG) som syftar till att skapa goda kontakter mellan eleverna på Språkintroduktionsprogrammet och elever på skolans övriga program. I arbetet med VUG har Lisa engagerat lärare, elever och andra skolföreningar i gemensamhetsskapande aktiviteter på skolan. Hon har lyckat få organisationer och företag utanför skolan att sponsra dessa aktiviter.

Logga in