Lisa Gebauer

2017, Skåne

Katedralskolan Uppsala

Aktuellt uppdrag/arbete

Lisa studerar på läkarprogrammet på Lunds Universitet.

Bransch

Medicin & hälsa
 Lisa Gebauer har vid sidan om sina framgångsrika studier på Naturvetenskapsprogrammet varit initiativtagare och drivande i bildandet av föreningen ”Vänskap utan gränser” (VUG) som syftar till att skapa goda kontakter mellan eleverna på Språkintroduktionsprogrammet och elever på skolans övriga program. I arbetet med VUG har Lisa engagerat lärare, elever och andra skolföreningar i gemensamhetsskapande aktiviteter på skolan. Hon har lyckat få organisationer och företag utanför skolan att sponsra dessa aktiviter.

INTEGRITETSPOLICY: 
Sedan 25 maj 2018 gäller ny EU-lagstiftning (GDPR) om hantering av personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy på www.wallstiftelsen.se/integritetspolicy


© 2020 Anders Walls Stiftelse