Skip to main content

Määttä, Jerry

1998
Stockholm
Aktuellt uppdrag/arbete
Forskare och lärare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Disputerade 2006 på en avhandling om lanseringen och mottagandet av science fiction som genre i Sverige.
Bransch
Utbildning & forskning
Kompetensområden
Den svenska bokmarknaden (det litterära systemet, med förlag, författare, översättare, kritiker, m.m.)svensk och anglosaxisk skönlitteratur, populärlitteratur och filmlitteraturvetenskap, litteraturhistoria och förlagskunskap
Övrig Information
 

Logga in