Jerry Määttä

1998, Stockholm

Katedralskolan Uppsala

Aktuellt uppdrag/arbete

Forskare och lärare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Disputerade 2006 på en avhandling om lanseringen och mottagandet av science fiction som genre i Sverige.

Bransch

Utbildning & forskning

Kompetensområden

Den svenska bokmarknaden (det litterära systemet, med förlag, författare, översättare, kritiker, m.m.), svensk och anglosaxisk skönlitteratur, populärlitteratur och film, litteraturvetenskap, litteraturhistoria och förlagskunskap
 

INTEGRITETSPOLICY: 
Sedan 25 maj 2018 gäller ny EU-lagstiftning (GDPR) om hantering av personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy på www.wallstiftelsen.se/integritetspolicy


© 2020 Anders Walls Stiftelse