Vanja Eriksson

2014, Uppsala

Årets Uppsalastudent

Aktuellt uppdrag/arbete

Biträdande jurist, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Bransch

Juridik

Kompetensområden

Tvistelösning, Fastighetsrätt, Ledarskap, Förhandling, Journalistik, Marknadsföring, Mentorskap