Skip to main content

Lilla fadder-guiden

24 november 2016

Information till dig som är ny som fadder i Wallumni

Vad är en fadder?

En fadder ser vi som någon som stöttar, välkomnar och lotsar in nya stipendiater i Wallumnis gemenskap.

Riktlinjer och hållpunkter för dig som är fadder:
  • Fadderskapet börjar strax före den 10 mars och avslutas den 9 mars året efter.
  • Ta kontakt med den nya stipendiaten i god tid inför den 10 mars. För att kunna svara på ev frågor kring vad som kommer att hända, vad man ska ha på sig etc.
  • Var ett stöd under den 10 mars. Visa vägen och introducera stipendiaten till Wallumner och andra och se till att den kommer med i gemenskapen.
  • Ta gärna kontakt efteråt och lyssna in den nya stipendiatens upplevelse och vägled framåt till våra kommande aktiviteter och träffar. Uppmuntra dem till att gå med i vår slutna Wallumnigrupp på Facebook och att vara aktiva där.
  • Delta i introduktionsmingelmiddagen i april för de nya stipendiaterna och deras faddrar, där vi alla introducerar oss ytterligare och välkomnar dem in i Wallumni.
  • Ta sen gärna kontakt med den nya stipendiaten vid de större aktiviteterna under året som följer; Wallumni Challenge Cup, Anders Wall föreläsningen, Wallumni Give Julkonserten. Att ta kontakt inför dessa större evenemang är bra även om du själv inte kan närvara. Tanken är att de ska få veta mer om hur det går till och känna sig uppmuntrade att våga delta.
  • I februari året därpå är det fint att ta kontakt och stämma av hur de tycker året har varit och uppmuntra dem inför att nu komma till stipendieutdelningen för första gången som en vanlig Wallumn. Då finns säkert nya frågeställningar.
  • Det officiella fadderskapet avslutas den 9 mars i samband med vår Wallumniaktivitet. Därefter övergår relationen till att vara på frivillig basis.
Att tänka på:

Att lyssna mycket på deras tankar och frågor. Peppa, lotsa, stötta vid behov.
Ring, maila eller träffas, känn efter själva vad som passar just er.
Fadderskapet kan avslutas tidigare om någon så önskar.

Lena Budh 2016-11-24