Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Personer vars efternamn börjar med M

Jerry Määttä

Den svenska bokmarknaden (det litterära systemet, med förlag, författare, översättare, kritiker, m.m.) svensk och anglosaxisk skönlitteratur, populärlitteratur och film litteraturvetenskap, litteraturhistoria och förlagskunskap

Robert Malton

Strategi Affärsutveckling Marknadsföring Ledarskap Försäljning

Amine Mehmedi

Bokförlag

Andreas Mentzer