a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Årets Uppsalastudent

Rebecca Andersson

Psykologi

Johan Bengtsson

filmproduktion läkare språkvetare tidsresor

Niklas Berntorp

Affärsjuridik Tvistlösning Styrelsearbete Ekonomi Juridik

Carl Johan Carlberg

Affärsutveckling Ledarskap Hållbarhet IT (AI & ML)

Vanja Dunås

Tvistelösning, Fastighetsrätt, Ledarskap, Förhandling, Journalistik, Marknadsföring, Mentorskap

Sandra Friberg

Civilrätt, ssk. skadeståndsrätt, straffrätt, sanktionsrätt

Pär Höglund

Medicin Forskning

Johan Gärdebo

Miljöhistoria, Projektledning, Mentorskapsprogram, Musik

Lisa Landerhjelm

Hoa Ly

Psykologi Teknik Forskning Musik

Martin Svensson

Läkemedel Rekrytering Affärsutveckling Entreprenöriell Apotekare

INTEGRITETSPOLICY: 
Sedan 25 maj 2018 gäller ny EU-lagstiftning (GDPR) om hantering av personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy på www.wallstiftelsen.se/integritetspolicy


© 2020 Anders Walls Stiftelse