Skip to main content

Johan Gärdebo

2012
Uppsala
Aktuellt uppdrag/arbete
Masterstudent i miljöhistoria, forskare vid Mind and Nature, Uppsala universitet. Medgrundare av Humanistiskt initiativ och Humanioradagarna, Uppsala Universitet. Redaktör och samordnare för studentmedverkan vid Uppsala univeristet. Grundare av Skansen. Sångare och utbildare i mentorskap.
Bransch
Utbildning & forskning
Kompetensområden
Miljöhistoria, Projektledning, Mentorskapsprogram, Musik
Övrig Information
 

Logga in