Skip to main content

Svensson, Martin

2006
Uppsala
Aktuellt uppdrag/arbete
VD för Health Solutions AB som är en koncern med tre verksamhetsområden:
- En medicinsk informationsenhet som via telefon och e-post ger medicinsk rådgivning till läkare, apotekspersonal och allmänhet om hur läkemedel ska användas och hanteras. Enheten hanterar mer än 100 000 rådgivningar per år och vi arbetar i Sverige, Norge, Danmark och Finland på lokala språk.
- En avdelning som tar fram och anpassar digitala beslutstöd som används av läkare som en hjälp när de väljer vilken läkemedelsbehandling en patient ska ha för en viss sjukdom. Vi skapar en databas med tillgänglig och relevant medicinsk information för den aktuella sjukdomen och de tillgängliga läkemedelsbehandlingarna som presentera för läkaren på ett lättillgängligt sätt. Våra system finns i dag på i princip alla större sjukhus i Sverige och ett flertal i Danmark, Belgien och Holland.
- En enhet som med medicinsk personal aktivt coachar utvalda patientgrupper för att hjälpa dem att lyckas bättre med sina läkemedelbehandlingar.
 
Styrelseledamot i Svensk Dos AB som packar läkemedel i dospåsar till framförallt äldre för att förbättra deras läkemedelsbehandling.
Bransch
Medicin & hälsa
Kompetensområden
LäkemedelRekryteringAffärsutvecklingEntreprenöriellApotekare
Övrig Information
- Driver ett mentorsprogram för Apotekarutbildningen på Uppsala Universitet.
- Brygger gärna öl på egen hand
- Delaktig i ett företag som utecklar appar för flygplatser
 

Logga in