Skip to main content

Wallumnis värdegrund

24 januari 2019

Vid sitt möte den 17 december 2018 antog Wallumnis styrgrupp följande värdegrund för Wallumni-nätverket. 

Wallumni är ett nätverk som består av de personer som har blivit utvalda att få ett stipendium från Anders Walls Stiftelse. Nätverket sammanför stipendiater och arrangerar årliga aktiviteter, däribland studieresor. Wallumnis vision är att medlemmarna delar inspiration och kunskap tillsammans samt stöttar varandra både personligt och professionellt.

Samordningen inom Wallumni genomförs av en tillsatt styrgrupp bestående av representanter från respektive stipendiekategori. Styrgruppens medlemmar väljs på två år och har en rådgivande funktion i förhållande till Anders Walls stiftelse. Styrgruppensarbete leds av en ordförande som utses bland medlemmarna i styrgruppen.

Anders Walls ambition med Wallumni är ”En gemenskap som stöttar och hjälper varandra, är generös och att medlemmarna gläds med varandra”.*

Wallumnis värdegrund:

  • Wallumnis medlemmar bör generöst stötta varandra, i både med- och motgång.
  • Wallumnis evenemang ska upplevas som välkomnande och tillgängliga för alla nätverkets medlemmar.
  • Wallumnis medlemmar bör uppmuntra varandra till kreativitet, initiativ, engagemang och nyfikenhet.
  • Wallumnis medlemmar ska behandla varandra respektfullt och iaktta att det under samtliga Wallumni-evenemang råder nolltolerans mot alla former av mobbning, sexuella trakasserier och diskriminering.

 Vi i Wallumni vill att nätverket ska fortsätta att vara ett aktivt, angeläget och relevant nätverk för våra medlemmar samt att nya medlemmar känner sig välkomna i gemenskapen.

Antaget av Wallumnis styrgrupp den 17 december 2018

 (*Lena Budhs intervju med Anders Wall 16 september 2014).