Skip to main content

Vad är Wallumni?

Vad är Wallumni och vem får ingå i nätverket?

Wallumnis vision, mission och värdegrund.

Wallumni är ett exklusivt nätverk som består av personer som genom noggranna urvalsprocesser tilldelats ett stipendium från Anders Walls Stiftelse.

Stipendierna har sedan stiftelsens grundande 1981 delats ut till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Inom Wallumni-nätverket finns ett brett spektrum av kompetens, specialkunskaper och intresseområden, där den gemensamma tråden är en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

Det unika med stiftelsens stipendier är just att stipendiaterna, utöver stipendiesumman, erhåller medlemskap i det unika nätverket Wallumni. Stiftelsen fortsätter att följa och hålla kontakten med wallumnerna genom olika evenemang, seminarier och studieresor. 

Ung företagsamhet

Unga Forskare

Landsbygdsutveckling

Internationella studier

Kultur

Stipendierna

”Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja svenskt näringsliv, främst inom områdena handel, industri och jordbruk, men även att främja miljövård och kultur samt vetenskaplig forskning såväl på dessa som på andra områden. Särskilt avses att främja och uppmuntra insatser gjorda i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.” (ur stadgarna för Anders Walls Stiftelse)

De ordinarie stipendier som utgör grund för medlemskap i Wallumni är: 

 • Unga Forskare
 • Ung Företagsamhet
 • Landsbygdsutveckling
 • Musikstipendierna Giresta och Confidencen
 • Årets Uppsalastudent
 • Handelshögskolan i Stockholm (SSE)
 • Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken)
 • Svenska Handelshögskolan i Riga (SSE Riga)

Tidigare stipendiater från Handelskamrarna i New York, London och Shanghai samt från Katedralskolan i Uppsala ingår också i Wallumni-nätverket. 

Wallumnis vision – riktningen

I Wallumni delar vi aktivt inspiration och kunskap samt stöttar varandra både personligt och professionellt. Vår värdefulla gemenskap inspirerar oss att ge vidare även till andra!

Wallumnis mission – uppdraget

Vår huvuduppgift är att bidra till medlemmarnas utveckling, såväl personligt som professionellt. Vi gör detta genom att:

 • Erbjuda ett strukturerat och lättillgängligt nätverk av personer av hög kapacitet inom skilda discipliner, samt uppmuntra både socialt och professionellt utbyte.
 • Erbjuda en bred blandning av sammankomstformer och en exklusiv gemenskap.
 • Ständigt sträva efter att erbjuda värde, personligt och professionellt.
 • Arbeta för en tydlig värdegrund.

Wallumnis värderingar

De värderingar vi i nätverket Wallumni tycker är viktiga och vill stå för är de som ligger till grund för vår värdegrund.
Vilka värderingar tycker Anders Wall är viktiga för Wallumni?
 • Gemenskap, att stötta och hjälpa varandra, att vara generösa och glädjas med varandra.
  (ur Lena Budhs intervju med Anders Wall 16 september 2014)

Vilka värderingar tycker vi själva är viktiga inom Wallumni?
 • Genom de olika stipendiekategoriernas representanter i Wallumnis styrgrupp har varje stipendiekategori fått chansen att delge vilka värderingar de uppfattar som viktiga inom Wallumni. En sammanställning av samtliga svar ger följande:
  Ömsesidig respekt, generositet, ödmjukhet, kvalitet, mångfald, gemenskap, vänskap, hjälpsamhet, ärlighet, pålitlighet, nyfikenhet, mod, initiativförmåga, kreativitet, engagemang.

Wallumnis värdegrund

Vår värdegrund är den värdemässiga plattform vi står på. Det är den vi bör fatta våra beslut utifrån. Och det är den vi bör luta oss mot när det blir knepigt. Vår värdegrund berättar vad som är viktigt på riktigt för Wallumni. En tydlig värdegrund ger Wallumni en större möjlighet att bli ett hållbart och långsiktigt nätverk.
Detta är Wallumnis värdegrund:
 • Vi bör i allt sträva efter att tillföra värde, både professionellt och personligt.
 • Vi bör i allt sträva efter att generöst stötta varandra i både med- och motgång.
 • Vi bör i allt sträva efter att värna vår gemenskap, genom ömsesidig respekt för varandras person och kunskap, samt genom pålitligt och ärligt beteende.
 • Vi bör uppmuntra kreativitet, initiativ, engagemang och nyfikenhet.
 • Vi bör sträva efter att hitta nya sätt att ”Pay it Forward”, dvs att ge vidare till andra så som vi själva fått ta emot.
Denna värdegrund:
 • Bygger på de värderingar vi tycker är viktiga och vill stå för.
 • Utgår från vår vision och är vägvisande i hur vi handlar och agerar, i både stora och små frågor, både internt och externt.
 • Ämnar skapa trygghet och tydlighet, inom organisationen och i förhållande till andra aktörer.
 • Är den grund som hjälper oss rikta vår energi åt samma håll.

Vad vill Wallumni vara år 2025

Vi vill vara ett aktivt, angeläget och relevant nätverk för våra medlemmar och vi tror att vänlighet och generositet är två av nycklarna till att Wallumni är framgångsrikt i längden; att vi är stärkande faktorer för varandra.
Stärkande faktorer för Wallumni är också:
 • Tydlig värdegrund och vision.
 • Bra organisationsstruktur.
 • Att nätverket är aktivt.
 • Att vi har ett fadderprogram.
 • Att vi fokuserar på att välkomna och engagera våra nya stipendiater.
 • Den breda blandningen av sammankomstformer; högtidliga, informella mm.
 • Den breda blandningen av discipliner.
 • Att vi i allt strävar efter att erbjuda värde, både personligt och professionellt
 • Att vi vill vara positiva förebilder för varandra.

Anders Wall:

”Jag hade inte blivit den jag är idag om jag inte hade haft människor som stöttat och uppmuntrat mig i min ungdom. Därför kan jag inte tänka mig något bättre sätt att fira min födelsedag än att dela ut stipendier till unga talanger i början av sin karriär. Vi kommer alla att ha glädje av att de lyckas.”